TedxDefensie Talk: Don’t mention the war

dontmentionAfgelopen woensdagochtend had ik de eer te mogen spreken over mijn promotieonderzoek op TedxDefensie in de Koninklijke Schouwburg Den Haag.

Het TED-filmpje volgt, maar voor de liefhebbers bij dezen de uitgesproken tekst van de voordracht “Don’t mention the war: van politieke voorzichtigheid naar verlamming”. Ter informatie: de outfit waar aan wordt gerefereerd bestond uit door Defensie ter beschikbaar gestelde helm, scherfvest, schild en zelf opgeduikelde oude brandweerlaarzen- en werkbroek uit de schuur. Stukje beeldspraak.

Lees verder

Terreurbestrijding: waarom we met protocolletjes de oorlog niet winnen

VITcrowdoor degenen die de #ophef hebben gemist: een van de daders van de terreuraanslagen in Brussel, Ibrahim el Bakraoui, werd afgelopen zomer in Turkije tegengehouden bij de grens en teruggestuurd naar Europa. Zelf zag hij teruggaan naar België niet zo zitten, want meneer had meer op zijn kerfstok dan niet betaalde parkeerboetes. Dus werd hij op eigen verzoek op het vliegtuig naar Amsterdam gezet. De Turken stuurden nog een “very urgent” berichtje na, maar vergaten (volgens de versie van minister van Justitie Ard van der Steur) een waarschuwend telefoontje te plegen. ‘Er zijn geen fouten gemaakt, maar dit is wel weer een “leermomentje”’, zei Van der Steur We moeten allemaal wat beter met elkaar samenwerken, en dan komt het allemaal goed. Foutje, bedankt.

 Totale onzin. Levensgevaarlijke onzin zelfs.
Lees verder

Het militaire kattenluikje van het Associatieverdrag met Oekraïne

OpenHoewel de Nederlandse regering beweert dat het EU associatieverdrag met Oekraïne voornamelijk is bedoeld voor het verbeteren van de handelsrelaties en het bestrijden van corruptie, wijzen tegenstanders van het verdrag met name op het risico wat het “militaire component” met zich mee zal brengen. Sommigen, met name pro-Russische websites, gaan zelfs zo ver om het associatieverdrag neer te zetten als een “NAVO achterdeur akkoord”.

Geen paniek. Niet alles is de schuld van de Amerikanen, de NAVO bouwt niet aan een Death Star en we hoeven we ook niet bang te zijn dat met het ratificeren van het verdrag morgen de Russen komen. Dit neemt niet weg dat er zeker enkele flinke haken en ogen aan het militaire component zitten. De kiezer voorspiegelen dat het gaat om een onschuldig handelsverdragje voor kippetjes is dus het andere uiterste.

Lees verder

Anti-onderzeeboot argumenten rammelen

seanVolgens Jan Gruiters van vredesorganisatie PAX is de lobby voor nieuwe onderzeeboten voor de Nederlandse Marine, die hij de lieftallige bijnaam “onderzeebootkongsi” geeft, op volle toeren aan het draaien. Laat u niet een loer draaien, Nederland heeft die onderzeeboten niet nodig – zo is zijn boodschap.

De aangedragen argumenten zijn niet alleen (gedeeltelijk) onjuist of onvolledig, maar lijken vooral te zijn ge-cherry picked om het vooringenomen standpunt (“onderzeeboten hebben wij niet nodig”) te onderbouwen. 

Dit is niet alleen oneerlijk, maar leidt de aandacht ook af van de hoofdvraag. Alvorens hier aan toe tekomen is het nodig de aangedragen argumenten door diverse zelfverklaarde tegenstanders van de onderzeeboot-vervanging eens nader onder de loep te nemen. Lees verder

RIVM rapport over PX10 in het beste geval onvoldoende onderbouwd

pxDuizenden militairen zeggen ziek te zijn geworden door het onbeschermd werken met kankerverwekkende wapenreinigingsolie PX-10. Vrijwel iedereen in de krijgsmacht, zowel beroepsmilitairen als dienstplichtigen, moest er vanaf de jaren vijftig tot medio jaren negentig mee werken. Claims van ziek geworden militairen die hebben gewerkt met het giftige middel PX-10, worden door Defensie afgewezen op basis van een RIVM rapport uit 2011. Hierin wordt geconcludeerd dat een er geen associatie bestaat tussen het gebruik onbeschermde gebruik van PX-10 en bepaalde ziektebeelden (zoals leukemie) bij oud medewerkers van Defensie. De minister van Defensie, Jeanine Hennis, stelde dat er “geen direct causaal verband” bestaat. 

Klinkklare onzin.

Lees verder

Lijstje! Amerikaanse presidentskandidaten: haviken of duiven?

pewpewWaarom de Amerikaanse presidentsverkiezingen zo belangrijk zijn? Omdat Amerika eigenlijk gewoon een ambigram van de NAVO, de opvolger van de F16, de situatie in het Midden-Oosten, en algehele geopolitiek-dominator is.

Of nou ja. Vooral Nederlandse regeringsleiders zijn er niet vies van om te doen wat ze aan de overkant van de plas ook doen. Aangezien wij graag willen weten waar wij brave belastingbetalende burgers aan toe zijn, besloten wij de 10 belangrijkste presidentskandidaten op een rijtje te zetten voor jullie. Het beloofde buitenlandbeleid wordt eerst binnenstebuiten gekeerd om vervolgens lekker ongenuanceerd alsook prematuur te gaan stempelen. Vandaag de eerste vijf vanuit de Republikeinse Partij: zijn deze potentiële POTUS’en havik of duif? 

Lees verder

Waarom Assad steunen in de strijd tegen ISIS geen optie is

SyriaISIS lijkt niet te stoppen in Syrië en Irak. Moeten we nu dan toch maar partij kiezen voor de Syrische president Assad, de vijand van onze vijand?

Nee. Natuurlijk niet. 

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de langere versie van deze conclusie hieronder de praktische, tactische en strategische redenen op een rijtje!

Lees verder

Top 10 meest shady dealtjes van Bill Clinton

Bassies gonna BassieAls ex-politicus, zeker als voormalig president of premier, is het een kwestie van cashen. Na vier tot acht jaar een publieke dienst te hebben verleend is het ook wel weer mooi geweest met dienstbaarheid: tijd om dat zorgvuldig opgebouwde netwerk leeg te harken.

Eerder zette wij de top 10 meest shady consultant-baantjes van Bassie Blair op een rijtje, vandaag is het tijd voor de schimmige speech-for-cash constructies van Bill Clinton. 

 

Lees verder

Lessen uit de Patriot-missie

Screen Shot 2015-04-30 at 13.48.12Precies een week geleden kregen 500 Nederlandse militairen een medaille voor hun deelname aan de Patriot-missie. Niet alleen greep CDS Tom Middendorp de uitreiking aan voor een stukje reflectie, ook de commandant van Ballistic Missile Defense Task Force, Ltcol Niels Vredegoor, gaf deze week een interessante terugblik op de missie tijdens het jaarlijkse Kooy Symposium. Deze reflectiemomentjes kunnen wij jullie niet onthouden. Want de lessen die volgens ons hierin liggen zijn niet alleen voor Defensie, maar met name voor de politiek.

Lees verder