Offshore Control: niet boksen, maar blokken

Gearing up Nadat op Stukje Duiding is uiteengezet wat het Air-Sea Battle (ASB) concept is, wat de aanleiding daarvan is en wat de nadelen zijn, zal nu worden ingegaan op een ander concept, namelijk Offshore Control (OC). Deze tegenhanger van de ASB geeft op een geheel andere manier een antwoord op de eerder besproken Anti-access en Area Denial (A2-AD) uitdagingen en vooral de potentiële dreiging die van China uitgaat. Offshore control doet dat echter op een de-escalerende wijze en is daarmee een mogelijk antwoord op de grootste kritiek richting de ASB.

Lees verder

Het air-sea battle concept: boksen met lange armen

air-sea-battlesIedere generatie heeft ‘recht’ op zijn geopolitieke strijd en wij dus ook. Wat dat betreft zijn de tekenen gunstig: we staan aan de vooravond van een aanzienlijke koerswijziging in de politieke en militaire strategie van de enige ‘hyperpower’ van de wereld, Amerika. De vraag waar het in dit artikel om draait is waarom een dergelijke koerswijziging nodig is en in welke richting ontwikkelingen zich aan het ontvouwen zijn. Oftewel: hoe politieke en militair-strategische veranderingen leiden tot een nieuw militair operatieconcept van Amerika.

In 2014 zal de operatie in Afghanistan afgerond zijn, of anders gesteld, ze stoppen er mee. Er zullen nog enkele duizenden militairen achterblijven (hoeveel wordt nog bezien), maar het overgrote deel zal huiswaarts keren. Daarnaast zal het aantal Amerikaanse militairen dat in Europa is gestationeerd (voornamelijk in Duitsland) sterk afnemen – van 213.000 in 1989 naar minder dan 64.000 in 2013, met plannen om er de komende 5 jaar nog eens 2500  terug te halen. Hoewel dat op zijn beurt weer strategische gevolgen heeft voor Europa, zal in dit artikel de focus exclusief op Amerika liggen. Aan alles is namelijk te merken dat de VS haar aandacht aan het verschuiven is. Maar wat gaan ze precies doen? Wat zijn de nieuwe dreigingen, waar gaan hun legers naartoe, waar gaat het land in investeren en wat voor gevolgen heeft dat voor mondiale machtsverhoudingen?

Lees verder