Dure legerdump: VS laten voor $6 miljard aan materieel achter

Er is de afgelopen maanden veel te doen om de bezuinigingen op onze krijgsmacht. Zoals het ministerie zelf stelt: “Defensie bezuinigt oplopend naar 2015 structureel € 1 miljard. Kazernes en legerplaatsen gaan noodgedwongen dicht. Er verdwijnen ongeveer 12.000 banen en circa 6.000 medewerkers moeten de organisatie verlaten.” Blijft over een begroting voor 2013 van iets boven de 7,7 miljard euro. Best een aardig bedrag of nog niet voldoende om een serieuze bedreiging 1 dag buiten de deur te houden?

Lees verder