Chemische wapens veranderen niets aan de situatie in Syrië (volledig)

Soldiers from the newly formed Joint NBC unit perform decontamination procedures as they take part in the logistical exercise Iron Ration.Dit artikel verscheen eerder in een ingekorte versie op Trouw

Het is opzienbarend dat nu zelfs ‘vredesactivisten’ inzetten op een militaire interventie in Syrië. Dat verandert echter helemaal niets aan de situatie. Het Westen moet wegblijven uit het Syrische wespennest, zelfs als chemische wapens worden ingezet.

De discussie over al dan niet ingrijpen in de Syrische burgeroorlog woedt ook in Nederland al geruime tijd. Enerzijds wordt terughoudend gereageerd op de ontwikkelingen in Syrië: niets doen is ook een optie en hoewel het moeilijk is aan de zijlijn te blijven staan is dat wel het verstandigst, zo luiden de argumenten dan. Bovendien, zo stelde de voormalige gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga voor Syrië, Kofi Annan, in maart, zou het al te laat zijn voor militair ingrijpen in Syrië. Anderen beargumenteren dat de huidige politiek van non-interventie een massamoord faciliteert en bovendien gevaar oplevert voor Nederland in de vorm van jihadisme. Ingrijpen zou verstandiger zijn.

Lees verder