Recensie rapport Bureau de Helling: Machiavellisme zelfs GroenLinks niet vreemd

sapstekker

Wij vinden GroenLinks altijd een schattige partij, we associeren ze toch voornamelijk met naakte mevrouwen in weilanden en bloemetjes uit tanks. Het aandeel van de partij in de Kunduz missie (en die vrolijke mevrouw op links met die stekkerdoos) werd niet in dank afgenomen door de grotendeels pacifistische achterban: veel leden verkozen de benenwagen boven de gepantserde voertuigen. Dus presenteerde Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van de partij, 11 september jl. het rapport “Burgers beschermen: GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie” (PDF) .

Om te kijken hoe GroenLinks vindt dat GroenLinks het heeft gedaan in de besluitvorming van GroenLinks omtrent het GroenLinks standpunt en wat dit betekende voor de GroenLinks achterban destijds, en hoe nu verder met de Groenlinks achterban vandaag de dag – lazen wij het geheel even door en kwamen tot een schrikbarende conclusie: ook GroenLinks is machiavellistisch opportunisme niet vreemd.

Lees verder