Een andere visie op ‘kiezen’ en ‘kaasschaven’

kaas. Nom.Vorige week verscheen het artikel ‘Geen kaasschaaf, maar strategisch kiezen’ van Joris Janssen Lok, hieronder een  reactie van onze Defensie-deskunde voor Dummies docent – Michiel Mans:

Naar mijn idee is er, als altijd, slechts één keuze. Vrij gebaseerd op Vegetius: Je kunt tussen dolle honden alleen in vrede leven als je een grote stok hebt. Anders gezegd: we hebben alles nodig. Over de precieze mix en aantallen kun je verder discussiëren, maar dat we van alles (wat) moeten hebben staat vast. Wat dit betreft heeft minister van Defensie Hennis-Plasschaert gelijk als ze in de Defensiekrant van 17 september meldt (.pdf): –“Ook in de toekomst heeft Nederland een krachtige, hoogwaardige en flexibele krijgsmacht nodig, inzetbaar op alle geweldniveaus en voor alle strategische functies”-. Dat ze het invult met nog minder dan het schamele wat restte, is een ander verhaal.

Lees verder