De EU en haar legitimiteitsprobleem

Europe memeVerleden week kwam de Strategische Monitor van Clingendael naar buiten. De hedendaagse stand van zaken in de internationale betrekkingen samengevat in 22 pagina’s. Een van de huidige trends (of liever een trend die reeds gesignaleerd is enkele jaren geleden) is het vertrouwen- en legitimiteitsgebrek van de Europese Unie (EU) bij haar burgers. Zelfs met publiekslieveling Frans Timmermans aan de top lijkt de EU nog altijd niet populair, en dat geldt zeker ook voor de Nederlandse kiezer. Met de actuele gebeurtenissen op het Europese continent zou een sterke EU  juist aanwezig moeten zijn. Frappant genoeg lijkt het tegenovergestelde. Drie cases die aantonen dat Europa en haar leiders nog altijd verzaken om een sterk gezamenlijk geluid te vormen.

Lees verder