Recensie rapport Bureau de Helling: Machiavellisme zelfs GroenLinks niet vreemd

sapstekker

Wij vinden GroenLinks altijd een schattige partij, we associeren ze toch voornamelijk met naakte mevrouwen in weilanden en bloemetjes uit tanks. Het aandeel van de partij in de Kunduz missie (en die vrolijke mevrouw op links met die stekkerdoos) werd niet in dank afgenomen door de grotendeels pacifistische achterban: veel leden verkozen de benenwagen boven de gepantserde voertuigen. Dus presenteerde Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van de partij, 11 september jl. het rapport “Burgers beschermen: GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie” (PDF) .

Om te kijken hoe GroenLinks vindt dat GroenLinks het heeft gedaan in de besluitvorming van GroenLinks omtrent het GroenLinks standpunt en wat dit betekende voor de GroenLinks achterban destijds, en hoe nu verder met de Groenlinks achterban vandaag de dag – lazen wij het geheel even door en kwamen tot een schrikbarende conclusie: ook GroenLinks is machiavellistisch opportunisme niet vreemd.

Lees verder

Golf-galore: de interventie in Irak – deel I

roflbotDonderdag besloot de Amerikaanse president Obama dat het mooi was geweest met de humanitaire ramp die zich voltrok in de Sinjar-gebergten. Naar schatting bevinden zich tussen de 15.000 en 30.000 vluchtelingen boven op diverse toppen in een poging te vluchten van IS-troepen. De Amerikaanse interventie, en in principe deel drie in de serie van Amerikaanse Golfoorlogen, is er een die ‘de juiste’ lijkt vanuit een humanitair perspectief. Uiteindelijk kan deze keuze echter meer dan minder levens gaan kosten.

Lees verder

Irak, Syrië en de nuttige geesten uit het verleden

Syria Iraq“We moeten absoluut niet ingrijpen in Syrië. Zijn we Irak zo snel vergeten? We zullen het zoveelste moeras in het Midden-Oosten worden ingezogen.”
“Onzin, die vergelijking gaat volledig mank: we moeten ons niet ten onrechte laten afschrikken door slechte ervaringen uit het verleden. Niets doen is simpelweg geen optie”

Beide standpunten komen veelvuldig langs in discussies nu Westers militair ingrijpen na een gifgasaanval in Syrië waarschijnlijk is geworden. De vraag is in hoeverre een militaire interventie in Syrië zou (kunnen) gaan lijken op de inval door de Amerikanen in Irak. Anders geformuleerd: is het maken van een dergelijke vergelijking überhaupt nuttig? Biedt Irak lessen voor Syrië?

Lees verder

To Russia with love: zonder steun van de Russen is er niets te halen in Syrië

MAAR WE MOETEN IETS DOEN!Gisteren bekende de eerste Nederlandse politieke partij kleur inzake Syrië. Volgens de fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ojik, is een militaire optie bittere noodzaak. Allemaal leuk en aardig, maar wat kan Nederland eigenlijk doen? Of, als we de situatie breder trekken: wat kan een eventuele coalitie daar eigenlijk doen?

Wat men ook moge vinden van de rode lijnen die door Obama zijn uitgezet, ze zijn nu eenmaal getrokken en daarmee onderdeel van een politieke realiteit. De Amerikanen zullen er naar moeten handelen, anders zal hun geloofwaardigheidsprobleem in de regio alleen maar erger worden. Dat kan het Westen zich niet veroorloven, omdat de ‘klassieke instituties’ zoals de VN, maar ook de NAVO internationaal toch al steeds minder serieus genomen lijken te worden. De VN-Veiligheidsraad werd al vaker door de Verenigde Staten gepasseerd en nu gaan ook in Europa stemmen op om militair in te grijpen in de Syrische burgeroorlog. Omdat de permanente leden China en Rusland dwarsliggen zal dat wederom buiten de Veiligheidsraad om moeten gebeuren. Voor Nederland – als directe steun door ons geleverd gaat worden – zal dat behoorlijk nieuw terrein zijn: de inval in Irak steunde Nederland immers alleen politiek, niet militair. Ons land is normaliter gewend om te wachten op groen licht van de VN. Zodra zij een fax naar de NAVO sturen dat die wat hen betreft ‘wat’ mag gaan doen, kunnen zij aan de slag. We zullen een mogelijke inmenging in de Syrische opstand hier bekijken volgens drie scenario’s: via de VN Veiligheidsraad, ingrijpen buiten de VN Veiligheidsraad om, of (en ons advies) de zaken wat pragmatischer bekijken.
Lees verder

Militair ingrijpen kan Syrië alleen maar verder ontwrichten

800px-Tomahawk_with_F-14

Dit artikel staat in Atlantisch Perspectief, nummer 5, 2013.

Voorstanders van militair ingrijpen in Syrië, waaronder tegenwoordig zelfs vredesbeweging IKV Pax Christi,[i] geven zowel geopolitieke als humanitaire redenen die een dergelijke stap zouden legitimeren. Daarbij overheerst bij velen het gevoel dat we niet aan de zijlijn mogen blijven toekijken als gruwelijkheden, zoals die in Syrië plaatsvinden, zich ergens ter wereld voordoen. We moeten toch iets doen? Hoe nobel dergelijke oproepen ook mogen klinken, ze zijn gebaseerd op een onrealistisch en overmoedig maakbaarheidsdenken. Een militaire interventie kan Syrië alleen maar verder ontwrichten en het Westen doet er dan ook verstandig aan zich niet in de strijd te mengen.

Lees verder

Misschien moeten we Assad maar steunen

Bron: tiny.cc/freesyria

Bron: tiny.cc/freesyria

Dit opiniestuk stond op maandag 29 juli in NRC Handelsblad.  

Pas op dat die versplinterde rebellen in Syrië zich later niet tegen ons keren. Leer van Irak en Afghanistan, betogen Hans Wiegel en Stephan de Vries.

De strijd in Syrië is inmiddels ontaard in een burgeroorlog van allen tegen allen. Volgens velen nog altijd reden genoeg om te pleiten voor het verlenen van Westerse militaire steun aan rebellen. Dat is discutabel: Assad steunen zou vanuit Westers perspectief zelfs pleitbaar zijn.

Lees verder

Chemische wapens veranderen niets aan de situatie in Syrië (volledig)

Soldiers from the newly formed Joint NBC unit perform decontamination procedures as they take part in the logistical exercise Iron Ration.Dit artikel verscheen eerder in een ingekorte versie op Trouw

Het is opzienbarend dat nu zelfs ‘vredesactivisten’ inzetten op een militaire interventie in Syrië. Dat verandert echter helemaal niets aan de situatie. Het Westen moet wegblijven uit het Syrische wespennest, zelfs als chemische wapens worden ingezet.

De discussie over al dan niet ingrijpen in de Syrische burgeroorlog woedt ook in Nederland al geruime tijd. Enerzijds wordt terughoudend gereageerd op de ontwikkelingen in Syrië: niets doen is ook een optie en hoewel het moeilijk is aan de zijlijn te blijven staan is dat wel het verstandigst, zo luiden de argumenten dan. Bovendien, zo stelde de voormalige gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga voor Syrië, Kofi Annan, in maart, zou het al te laat zijn voor militair ingrijpen in Syrië. Anderen beargumenteren dat de huidige politiek van non-interventie een massamoord faciliteert en bovendien gevaar oplevert voor Nederland in de vorm van jihadisme. Ingrijpen zou verstandiger zijn.

Lees verder