Offshore Control: niet boksen, maar blokken

Gearing up Nadat op Stukje Duiding is uiteengezet wat het Air-Sea Battle (ASB) concept is, wat de aanleiding daarvan is en wat de nadelen zijn, zal nu worden ingegaan op een ander concept, namelijk Offshore Control (OC). Deze tegenhanger van de ASB geeft op een geheel andere manier een antwoord op de eerder besproken Anti-access en Area Denial (A2-AD) uitdagingen en vooral de potentiële dreiging die van China uitgaat. Offshore control doet dat echter op een de-escalerende wijze en is daarmee een mogelijk antwoord op de grootste kritiek richting de ASB.

Lees verder