Offshore Control: niet boksen, maar blokken

Gearing up Nadat op Stukje Duiding is uiteengezet wat het Air-Sea Battle (ASB) concept is, wat de aanleiding daarvan is en wat de nadelen zijn, zal nu worden ingegaan op een ander concept, namelijk Offshore Control (OC). Deze tegenhanger van de ASB geeft op een geheel andere manier een antwoord op de eerder besproken Anti-access en Area Denial (A2-AD) uitdagingen en vooral de potentiële dreiging die van China uitgaat. Offshore control doet dat echter op een de-escalerende wijze en is daarmee een mogelijk antwoord op de grootste kritiek richting de ASB.

Lees verder

Dure legerdump: VS laten voor $6 miljard aan materieel achter

Er is de afgelopen maanden veel te doen om de bezuinigingen op onze krijgsmacht. Zoals het ministerie zelf stelt: “Defensie bezuinigt oplopend naar 2015 structureel € 1 miljard. Kazernes en legerplaatsen gaan noodgedwongen dicht. Er verdwijnen ongeveer 12.000 banen en circa 6.000 medewerkers moeten de organisatie verlaten.” Blijft over een begroting voor 2013 van iets boven de 7,7 miljard euro. Best een aardig bedrag of nog niet voldoende om een serieuze bedreiging 1 dag buiten de deur te houden?

Lees verder

Drones? Nu even niet.

dronesDrone aanvallen zijn onder de regering Obama sterk toegenomen. Omdat Mitt Romney (weet u nog? Dat is deze meneer) enkele maanden geleden president had kunnen worden, werd onder Obama I opdracht gegeven om een draaiboek te formuleren. In de tweede termijn is er minder haast: de CIA is ‘bezig’. Ook is het Pentagon door de bonnetjes gaan spitten om te kijken of het drone-programma niet goedkoper kan. Hoezo de shift naar ‘nu even niet’-beleid?

Lees verder

“Nee, jij eerst” – kernwapenontmanteling

obama-russia-cartoonHet blijft lastig. Kernwapens. Toch zal Obama straks in zijn State of the Union een poging wagen, zo meldde de NY Times gisteren. Afgezien van de problemen met de Republikeinen, heeft Obama een nog groter probleem. Rusland.

Momenteel heeft Amerika ongeveer 1700 nucleaire wapens, volgens het START-verdrag uit 2009 zal dit in 2018 rond de 1550 moeten liggen. De (met name Republikeinse) vraag is of een dergelijk aantal nog een afschrikkende werking heeft ten opzichte van het potentiële arsenaal van China, India, Israël, Irak, Iran, Noord Korea en Pakistan. Waarom dan evengoed afbouwen volgens een nog-niet-geratificeerd-verdrag met Rusland?

Lees verder