Nee, de oorlogsheld is geen pr-instrument

media_xl_569436Een nogal opvallend artikel sierde de ‘Haagse Invloeden’-rubriek van NRC Handelsblad afgelopen weekend (21 juni). In ‘Wanneer militaire helden vooral een product van pr-politiek zijn‘ beweert politiek redacteur Tom-Jan Meeus – na een lange aanloop – onder meer dat Defensie bewust een kunstmatige vorm van militair heldendom creëert. Het uitreiken van de militaire Willemsorde – in 2009 aan Kroon en binnenkort aan Tuinman (beiden commando’s) – zou niet zozeer te doen zijn om dapperheid te belonen, maar om hen uit te melken als lichtend voorbeeld en pr-juweeltje voor de krijgsmacht. De nationale held als wervingsmiddel bij uitstek: de in Amerika welbekende posterboy die de krijgsmacht broodnodige goede publiciteit oplevert.

Daarnaast zou er, zo staat vermeld in het artikel, ook nog eens ‘geen belangstelling’ zijn geweest onder Tweede Kamerleden om gezamenlijk de film ‘Getekend‘ over militairen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) te kijken en er daarna over te discussiëren. Genoeg om even bij stil te staan dus. Dat gaan we doen in twee delen: vandaag de uitspraken rondom de Willemsorde.

Lees verder